Thứ Hai, 19 tháng 10, 2015

    Hương Sơn hữu tình

Hương Sơn cảnh phật non tiên
Rừng xanh núi biếc lâm truyền thanh cao
Thiên nhiên một thú động đào
Càng nhìn càng đẹp càng vào càng ưa.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét