Thứ Ba, 20 tháng 10, 2015

     Người con đai hiếu

Đại hiếu thay cha trả thù nhà
Vững vàng trí tuệ nối ơn cha
Mười năm chống giặc Minh xâm lược
Hội Lũng Nhai mười chín anh hùng

Lam Sơn chốn ải chí kiên cường
Thánh thần trời đất núi sông thiêng
Thủy chung sống chết cùng nhau đánh
Rửa nhục non sông vững cõi bờ.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét