Thứ Hai, 19 tháng 10, 2015

                 Đồng làng

Con cò bay lả bat la
Chao nghiêng mỏi cánh mới qua đồng làng
Cò dang dôi cánh nhẹ nhàng
Đồng làng bát ngát lua vàng trổ bông

Phù sa đỏ ngọt trên sông
Đồng làng hai vụ trĩu bông lúa vàng
Đồng làng cho ngọc cho vàng
Cho sai bông lúa rộn ràng núi sông

Đồng làng gối vụ thu đông
Cho khoai tháng tám cho bông thàng mười
Đồng làng nâng bước bao người
Chắp đôi cánh giữa bầu trời bao la

Đồng làng nuôi cả đời ta
Mồ hôi của mẹ - Của bà- Của ông
Đồng làng bát ngát mênh mông
Có đi xa mấy cũng không phai mờ.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét