Thứ Bảy, 17 tháng 10, 2015

            Xế chiều

Tuổi về hưu tóc đã hoa râm
Gối mỏi lòng buông những thăng trầm
Tĩnh tâm hướng tới miền an lạc
Sống với trang thơ nét vui thầm

Học hỏi tinh hoa xứng với tầm
mót bòn trong chữ nghĩa văn chương
Chau chuốt ngôn từ sao cho xứng
Gửi gắm lòng ta chúng bạn hiền.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét