Thứ Hai, 19 tháng 10, 2015

           Đền Ngọc Sơn

Đi lễ đền Ngọc Sơn
Qua nhịp cầu Thê Húc
Chân đài nghiên Tháp Bút
Ai vẽ cảnh nước non

Tháp Rùa ố rêu xanh
Xa xa màn sương phủ
Thả mình tan trong gió
Mặt nước in vòm trời

Chùa Sùng Khánh rạng ngời
Cầu an cho xã tắc
"Bắc Hà" đánh tan giặc
Trả gươm báu cho rùa

Hội tụ nơi cảnh chùa
Phật- Đạo - Nho tam giáo
Lẽ tự nhiên... Mờ ảo
Chí khí của "Bắc Hà"
Dưới bóng cây xi già
Nhớ người xưa việc cũ.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét