Thứ Hai, 19 tháng 10, 2015

     Về Côn Sơn

Đại cổ bến nước bàn cờ
Tiên ông bay xuống đánh cờ Bạch Vân
Giếng thiêng rửa sạch bụi trần
Linh Từ - Ngũ Nhạc thần linh ngự về
Rừng thông Bãi Giễ sơn khuê
Tương truyền du khách tìm về Côn Sơn.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét