Thứ Ba, 20 tháng 10, 2015

         Kiếp Bạc bản doanh

Tam quan thành quách huyền môn
Rồng thiêng ngậm ngọc bản doanh Lũng Đoài
Anh hùng dân tộc thiên tài
Thắng Nguyên - Mông tại điểm hai Linh Từ
Kiếm thần gột rửa vết nhơ
Bồi hồi muôn thuở tôn thờ gươm thiêng.


0 nhận xét:

Đăng nhận xét