Thứ Ba, 20 tháng 10, 2015

    Nét đẹp chùa Tây Phương

Rồng quài phượng mớm Sô đùa
Kỳ Sơn tú thủy ngôi chùa Tây Phương
Vờn mây cuốn gió rồng thiêng
Côn quyền dư sức lược thao Gồm tài
Thanh Am nối tiếp Phật đài
Bách gia trăm họ sớm mai lễ chùa.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét